Красимир Богданов е автор на публикации, свързани с освободителните борби на македонските и тракийските българи и участието в тях на личности, свързани с Врачанския край, като Кръстьо Българията, Александър Илиев, Маслина Грънчарова и др. Освен това той подпомага засилването на контактите в сферата на културата, образованието и науката с българските общности в Македония, Албания, Западните покрайнини, Банат, Бесарабия.

Македонският научен институт е създаден през 1923 г. в тягостната атмосфера на рухналите национални идеали, последвала войните за национално обединение. Институтът си поставя за цел да проучва историята, етнографията, езика и стопанския живот на Македония, да събира материали за националноосвободителните борби на македонските българи и да запознава с тях научната и културната общественост в България и в чужбина. Той се превръща в една от най-авторитетните научни институции между двете световни войни. С него свързват имената си учени като Любомир Милетич, Иван Георгов, Александър Балабанов, Никола Стоянов, Михаил Арнаудов, Кирил Мирчев, Стоян Романски, Евтим Спространов, Кирил Пърличев.

Възстановен в началото на 90-те години на миналия век, днес Институтът продължава своята народополезна дейност. Печатното му издание списание "Македонски преглед" поддържа идеята за духовното единство и съхраняването на българското съзнание и национална култура сред българите по света.