Дългогодишния председател на клуба Светла Дамяновска представи отчета за дейността му през изминалия тригодишен период. В доклада бяха отчетени разнообразните изяви на творците в различни национални, регионални и местни литературни конкурси, получените награди и грамоти. За тригодишния период са организирани 26 литературни четения,свързани с празничния календар, а членове на творческата организация са участвали в четения в София, Враца, Нови Искър и Своге.

Най-престижните участия бяха Творческо матине за Деня на народните будители-среща с творците от Литературната група от Роман, дискусия по повод 143-та годишнина от гибелта на Васил Левски, творческа среща между литературните клубове от Мездра и Игнатица.

При голям интерес премина премиерата на Алманах "Ескус"- притурка на в."Мездра 21 век", която се проведе в АК"Калето".

През изминалите три години са излезли 2 притурки на "Ескус" с творби на наши автори. Отбелязани бяха многобройните индивидуални награди на творци в различни конкурси,както и публикации в литературни вестници, сборници, алманаси, електронни публикации.

Всяка година автори от Литературен клуб "Хр.Ботев" се включват с четения на свои творби в традиционните Празници на Искърското дефиле, където споделят творчески идеи с литературните формации от градовете Нови Искър и Своге.

Всяка издадена книга на творец от клуба е представяна и обсъждана. През този мандат бяха издадени 5 нови книги. Интерес предизвикаха получените национални награди от два Национални конкурса -"Славянски дух и единение" за Рени Митева и от Националния литературен конкурс "Албена" за разказ на Светла Дамяновска.

През 2016година бяха получени 7 награди от 3 местни литературни конкурси, както и 3 награди от 3 национални конкурса - Дарина Цветкова от Националния литературен конкурс "Пролет моя"и Националния литературен конкурс "Усин Керим" и за Светла Дамяновска в Националния конкурс "Читалището-светилник на Българското възраждане и средище на славянската култура.

През 2017 година творците бяха отличени с 5 награди от 2 местни литературни конкурса и 3 награди от 3 национални конкурса. Тази година донесе 7 награди от 2 местни конкурса и 2 награди от 2 национални конкурса - за Рени Митева и Светла Дамяновска.

Отчетът бе единодушно приет от членовете на клуба. При проведеното гласуване за ново ръководство на Литературния клуб, всички подкрепиха предложените кандидатури на Светла Дамяновска за председател, Павлина Русева - секретар и Рени Митева.

Така творческият клуб се сдоби с новото старо ръководство и си пожелаха нови творчески успехи.