С балони и надежда, че всичко ще бъде наред, зарадваха екипа на болницата с жеста на човечност и милосърдие. Поздравиха д-р Съботинова и всички нейни колеги за усилията и подариха на болницата картина с послаение „Не сте сами - ние сме с вас!“, която да им покаже, че всички са съпричастни към тяхното дело.

Директорът на здравното заведение сподели, че жеста ще бъде оценен, а с балоните ще зарадва пациентите в COVID отделението, за да внесе малко ведро настроение. Картината ще бъде поставена на видно място, като символ на труда и борбата на лекарите.

Наред с добрите дела, учениците отправят послание към всички, че трябва да си помагаме и подкрепяме.