По време на досъдебното производство и съдебния процес не били намерени доказателства срещу жената за неглижиране на децата, за които се грижи. Според Закона „ Който предава по радио, телефон или по друг начин неверни повиквания или заблуждаващи знаци за помощ, злополука или тревога, се наказва с лишаване от свобода до две години”. Съдът е наложил административна глоба от 1 000 лева на надзирателя, които да плати в полза на държавата. Решението може да се обжалва пред Окръжен съд Враца.