От другата страна кабела преминавал към тавана на къщата, където бил подвързан към едното гнездо на трифазен контакт. В него С. Ц. включил трифазен щепсел и към същия щекер, който влиза в гнездото на контакта подвързал проводник, като от другата страна проводника влизал в стая от входната врата на къщата, където бил подвързан към разклонителна кутия от инсталацията и захранвал силови контакти и осветление. Така подсъдимият „ел.техник” създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия, което деяние е престъпление по НК.

На подсъдимият С. Х. Ц. е определено наказание пробация за срок от шест месеца при задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца, с периодичност на подписване два пъти седмично. Разходите по делото в размер на 91.50 лв. – експертиза и 30.98 лв. или общо – 122.48 лв. са възложени на „изобретателният” крадец на ток. Той трябва да ги в полза на държавата по сметка на ОД на МВР – Враца.