© община Берковица

Фестивалът ще се състои през идната 2021 година, а традицията му ще бъде запазена. Детският форум на изкуствата включва четири раздела – забавна песен, модерни танци, детски театър и рисунка, а участниците са деца и младежи до 19 – годишна възраст. Конкурсът събира множество таланти както от нашата страна, така и даровити деца отвъд границите на България.

Народно читалище "Иван Вазов - 1872" - гр. Берковица е в процес на изпълнение на проект "Повишаване качеството на културния живот в община Берковица чрез закупуване на оборудване и обзавеждане за модернизация на народно читалище "Иван Вазов - 1872" - гр. Берковица“ и поради тази причина в институцията се извършват ремонтни дейности, което не позволява провеждането на културни мероприятия.