Молбата на Иван Маринов е неоснователна, тъй като не са нарушени правата на молителя в качеството му на един от наследниците на собственика на отчуждавания имот. При приемането, съобщаването и изпълнението на решението са изпълнени всички изисквания на Закона за държавната собственост.