Достатъчно е да направите следното:

  • да сте прочели най-малко 5 книги през ваканцията, отбелязани в картона ви в библиотеката;
  • да представите в библиотеката на хартиен носител във формат А4 /по избор/ илюстрация на епизод от прочетена книга или лист с любими цитати от прочетено произведение.
  • да заявите участието си в конкурса в срок до 15.09.2019 г. в Регионална библиотека „Христо Ботев“ – Враца;

На специално организирано събитие министър Аврамова ще връчи награди за най-добрите читатели, в три възрастови групи: първа - от 7 до 10 г.; втора - от 11 до 14 г. и трета - над 14 г. Наградите са ваучери за закупуване на книги. За представените от вас илюстрации и цитати от литературни произведения са осигурени предметни награди.

Остава малко време за четене, възползвайте се и участвайте в конкурса!