© община Белоградчик

Една от основните дейности на МКБППМН е работата по превенция на противообществените прояви и извършване на престъпления сред малолетните и непълнолетните жители на общината. Дейностите на обществените възпитатели с поверените им за работа деца през лятото са на открито и свързани предимно с подобряване на градската среда и местата, където децата прекарват свободното си време – площади, паркове, алеи и детски площадки.

Преобразените електрически табла по атрактивен начин ще поставят актуални акценти, привличащи вниманието не само на децата на община Белоградчик, но и на всички жители и гости на града под скалите. Облагородяването и разкрасяването на средата, в която живеем, е изключително важно. Изрисуването на таблата е и призив за по-отговорно отношение към елементите от градската среда.

Дейността по преобразуване външния вид на таблата е съгласувана с ЧЕЗ, като напомняме за внимание, защото зад таблата има високо електрическо напрежение.