И в двете мездренски училища екологичното възпитание е традиция и една от най-важните теми в глобалния свят. Клубовете са част от извънкласните дейности и формират нагласи, ценности и чувство на отговорност за рационалното използване на природните ресурси, както и насърчаване на действия по посока опазване на природата и устойчиво развитие.

Третокласниците от Клуб "Приятели на природата" с ръководител М. Медньова проведоха онлайн дискусия и отправиха своя призив към хората как да ценят водата. От презентацията „Приказка за дъждовната капка“, те научиха любопитни и интересни неща за кръговрата и значението на водата. Изработиха сами „дъждовни капчици”, в които написаха своите послания за водата. Денят се превърна за тях в истински празник с много емоции и нови познания.

Клуб „Да сме ЕкоЛогични” с ръководител Г. Петкова, от 6 години събира ученици от V до VII, за които природата е грижа, познание и дар.

С поредица от занятия на тема „Мисия - вода”, участниците дискутираха въпроси, свързани със замърсяването и мерките за опазване на чистотата на водите. Споделиха как пестят водата в своите домакинства. Изчислиха разхода си на вода при неикономично и икономично миене на зъби за един ден. Опитно демонстрираха някои от методите за пречистване на водите.