Всеки дванадесети човек по света е носител на вируса на хепатит, като той дори не подозира за това. Причината е безсимптомното протичане на болестта.

Хепатит B, наричан още „тихият убиец", е заболяване на черния дроб, протичащо остро и хронично. В България с най-често боледуващи от остър вирусен хепатит В са хората между 18 и 29 години. Когато стане хроничен, хепатит В е нелечим до края на живота на човека. Болестта хепатит убива над 1 милион души годишно. По света има над 350 милиона хронично болни.

Около 70% от инфектираните с вируса на хепатит С развиват хроничен хепатит C. Разпространява се чрез инфектирана кръв - чрез кръвни манипулации, кръвопреливане, споделяне на игли при наркозависими, стоматологични интервенции, татуиране, акупунктура, хемодиализа, в редки случаи и при полов контакт (около 1%). По света има над 170 милиона болни.

Източник: e-zdravey.com