Всички търговци по смисъла на Търговския закон трябва да заявяват за вписване и представяне за обявяване в търговския регистър своя годишен финансов отчет (ГФО) за 2015 г. до края на юни, гласи новият Закон за счетоводството. В същия срок останалите предприятия трябва да публикуват финансовия си отчет чрез икономическо издание или чрез интернет, информират от Националната агенция за проходите.

Бюджетните предприятия и eдноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит, не публикуват финансов отчет.

От НАП обръщат внимание, че фирмите без дейност също са задължени да представят ГФО до 30 юни т. г., като за тях са предвидени облекчения по отношение на документите, подлежащи на публикуване в търговския регистър.

В закона са предвидени нови, по-високи санкции за лицата, които имат задължение, но не са публикували финансов отчет. За ръководителя на предприятието - глоба от 200 до 3000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликуваният финансов отчет. След изтичане на крайния срок - 30 юни, приходната агенция ще започне проверки на търговците и фирмите, които не са публикували годишните си финансови отчети.

Повече за задължението за представяне на ГФО, новите срокове, предвидените санкции и друга информация, може да се прочете на интернет страницата на НАП: www.nap.bg