Според Закона, „Който разпространява или държи акцизни стоки без бандерол, когато такъв се изисква по закон, в немаловажни случаи, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години и глоба до 10-кратния размер на пазарната цена на разпространяваните стоки.”

Жената се е признала за виновна и се е съгласила за решаване на делото по споразумение, според което съдът е определил наказание под най-ниския предел за извършеното престъпление. Присъдата на Г. Т. Н. е „лишаване от свобода” за срок от осем месеца условно, с изпитателен срок от три години.

Собственичката на незаконната стока е останала без 200-те кутии цигари, които са отнети от съда в полза на държавата. Г.Т.Н ще трябва да плати направените разноски по делото в размер на 131.48 лв. по сметка на ОД на МВР - Враца.