Председателят на Читалищното настоятелство - Валентин Вълчев, представи отчет за дейността на читалището през миналата година. В него той припомни за дейностите на библиотеката, както и най-важните изяви и успехи на международно, национално и регионално ниво на колективите, които развиват дейност към читалището.

Валентин Вълчев заяви, че местната библиотека има нови 434 тома постъпления, от които 99 тома са книги от Министерството на културата, а останалите са дарение от читатели и граждани. Той подчерта, че през миналата година посещенията в библиотеката са 4 083.

През 2019 г. Литературният клуб "Христо Ботев" е участвал в национални и местни конкурси и е организирал 9 литературни четения. Част от изявите на Краеведското дружество са изложба по случай 8-ми март, представяща дамска мода от социализма - рокли, чанти и престилки. 17 проучвания за родния край, както и участие в 16-та краеведска конференция във Враца.

Валентин Вълчев съобщи, че групата за стари градски песни "Мездрея" е запазила структурата си, като по време на ремонта в читалището, е провеждала репетициите си в кабинета по музика в ОУ "Христо Ботев".

Женският народен хор е взел участие в традиционните за Мездра събития, Националния фестивал "Де е българското", край село Очин дол и благотворителен концерт, състоял се през миналата пролет. Поводи за гордост носи и Експерименталният театър, който е завоювал първи места във фестивала в Паволче и Конкурса за "Ботев и неговото творчество".

През 2019 г. в Детския танцов състав "Мездренче" броят на танцьорите се е увеличил почти до 100 деца, които са разпределени в три групи, от предучилищна възраст до 7 клас. В техния репертоар са включени хора от всички краища на България. Танцовият състав е участвал в Международни и местни фестивали, един от които се е провел в Турция.

Представителният танцов ансамбъл отново е гордост за родния град. През миналата година танцьорите са представили града и страната ни в няколко фестивала в България, Турция и Испания. А хип-хоп формацията "Keep it Real", в която танцуват 40 деца, през изминалата година е спечелила първи награди в конкурси в София и Враца.

Валентин Вълчев благодари на самодейните и художествено-творческите колективи, от името на Настоятелството за подкрепата и престижните изяви.

Бистра Цолова представи доклада на проверителната комисия и заяви, че комисията не е сезирана за нарушения.

Общото събрание прие насоките за дейността през тази година и Бюджет 2020, в който са заложени приходи в размер на 156 193 лева. В това число 141 693 лева държавна субсидия, 3 000 от спонсорство и дарения, 1000 лева от такси в библиотеката, 500 лева от членски внос и 5 000 лева субсидия от Община Мездра.

Общата сума за разходи, предвидени за тази година, е 156 193 лева. Те са за заплати, осигуровки и хонорари на читалищните работници и ръководители на съставите, за битови сметки, издръжка на самодейните колективи и други услуги.

На събранието трима заслужили дейци бяха удостоени със званието "Почетен член на НЧ "Просвета 1925" - един от основателите и първи председател на читалището Стоян Чорбанов, първият хореограф на танцовия състав Теменужка Тинчева и дългогодишния секретар Елза Митова, която е отдала 35 години на читалището.