Деянието е извършено по особено мъчителен за убития начин и с особена жестокост, и представлява рецидив. Второто обвинение срещу него е, че в съучастие с Г. П. е отнел чужди движими вещи – 1000 лева от портмоне, намиращо се в автомобил в двора на пострадалия, като преди това счупил едно от стъклата на автомобила, и това деяние също представлява опасен рецидив.

По делото бе приет за съвместно разглеждане граждански иск на пострадалата Ц. Т., която е сестра на убития. Тя беше конституирана като граждански ищец и частен обвинител. Съдът даде ход на разпоредителното заседание и изслуша страните по въпросите на чл. 248, ал. 1 от НПК. От страните не бяха направени възражения за допуснати отстраними съществени нарушения на процесуалните правила.

Подсъдимият и неговият защитник поискаха делото да се разглежда по реда на гл. 27 от НПК в хипотезата на чл. 371, т. 1 от НПК, т.е. без разпит на свидетели и вещи лица в хода на съдебния процес. Тъй като защитата и подсъдимият не бяха уточнили от разпита на кои свидетели и вещи лица се отказват, съдът им даде възможност да се запознаят с делото и в писмена молба до съда да конкретизират своето искане. Определеният срок за тази молба е 10 дни. Беше допуснат и един нов свидетел по искане на повереника на гражданската ищца.

Делото бе насрочено за 22 и 23 юни, когато ще се проведе съдебно заседание