Председателят на Читалищното настоятелство – Валентин Вълчев, представи отчет за дейността на читалището през миналата година, както и през тригодишния мандат. В него той припомни за дейностите на библиотеката, както и най-важните изяви и успехи на международно, национално и регионално ниво на колективите, които развиват дейност към читалището: Женски народен хор, Група за стари градски песни „Мездрея”, Литературен клуб „Христо Ботев”, Краеведско дружество, Експериментален театър, Представителен танцов ансамбъл „Мездра” и Детски фолклорен състав „Мездренче”.

Валентин Вълчев заяви, че общият брой на наличните тома книги в местната библиотека през миналата година е 51 751. Част от книгите са от Министерството на културата, както и от дарение на читатели и граждани. Той подчерта, че пандемията от COVID-19 се е отразила върху посещенията в библиотеката, като направи сравнение на читателите и посещенията през трите години от мандата на Читалищното настоятелство. През 2018-та читателите са били 1168, а посещенията – 14 390. През 2019-та членска карта в местната библиотека са имали 778 души, а посещенията са били 16 216. През изминалата година се наблюдава драстичен спад – 441 читатели и само 2 274 посещения.

През 2020 г. Литературният клуб "Христо Ботев" е участвал в международни и местни конкурси и е организирал 20 литературни четения. Част от изявите на Краеведското дружество са Майските краеведски четения и организирането на няколко изложби.

Женският народен хор има 13 участия в международни и национални конкурси, в няколко фестивала и благотворителни изяви, а групата за „Стари градски песни”, с ръководител Валентин Иванов, е участвала в различни събития и международни изяви.

През 2020 г. в Детския танцов състав "Мездренче", ръководител на който вече е Владимир Петров, е увеличил броя на танцьорите като вече са 130 деца, които са разпределени в четири групи, от 6 до 14 години. Танцовият състав е участвал в Международни и национални конкурси, като има 21 знакови участия.

Представителният танцов ансамбъл отново е гордост за родния град. През миналата година танцьорите са представили града и страната ни в няколко фестивала в България, Испания, Полша, Кипър и други.

Валентин Вълчев благодари на самодейните и художествено-творческите колективи от името на Настоятелството за подкрепата и престижните изяви.

Бистра Цолова представи доклада на проверителната комисия, давайки положителна оценка за работата на Настоятелството и щатните читалищни работници.

Общото събрание прие насоките за дейността през следващия мандат 2021-2023 и Бюджет 2021, в който са заложени приходи в размер на 165 633 лева. В това число 155 683 лева държавна субсидия. Общата сума за разходи, предвидени за тази година, е 165 633 лева. Те са за заплати, осигуровки и хонорари на читалищните работници и ръководители на съставите, за битови сметки, издръжка на самодейните колективи и други услуги.

Хореографът на Представителен танцов ансамбъл „Мездра” – Мирослав Аспарухов подчерта, че колективите никога не са имали проблеми с настоятелствата и призова членовете да се даде път на по-младите и талантливи хора.

Тихомир Илчев – член на културно-просветната институция и общински съветник, предложи за нови членове в Настоятелството твореца – Юли Пухалски и местния депутат - Йордан Гергов, който си даде отвод.

След гласуването, което бе със зачертаване на нежелания кандидат за член на Настоятелството, Пухалски събра най-много негативен вот.

Така в ръководството на Читалище „Просвета” за мандат 2021-2023 г. отново влязоха Валентин Вълчев - председател и членове: Виктория Данкова, Иван Иванчев, Мирослав Гетов, д-р Николай Баев, Никодим Нанов и Петко Котларски. А в състава на проверителната комисия - Бистра Цолова, Илинка Димитрова и инж. Стефчо Симеонов.