Някой е възможно да се запита, може ли да бъде задържан малолетен? Служителите на реда могат спокойно да задържат и малолетен нарушител, който е напуснал своя дом, настойник, попечител или специализирана институция, където е бил настанен. В случай например, когато 13-годишно дете хулиганства извън къщи то може да бъде задържано. Правото за полицейски арест е дадено и когато е невъзможно да се установи самоличността на едно дете или ако то е обявено за издирване. Посочено е, че арест може да има "в други случаи, определени със закон". Такъв пример е т.нар. закон за спортното хулиганство. Вън от всички тези случаи обаче, полицията няма право да задържи когото и да е.

Малолетният крадец вече е освободен. Той е дал показания пред инспектор от "Детска педагогическа стая". Предаден е на родителите си с полицейски протокол и за деянието му е уведомен отдел "Закрила на детето " в социалната служба на Мездра. Ако там не е отворен случай за него, социалните работници ще предприемат съответните мерки по Закона за закрила на детето.