Единственото условие за освобождаване от наем и такса тротоарно право е фирмите и физическите лица да нямат забавяне на плащанията към Община Лом и към 01.03.2020 г. дължимите от тях суми да са погасени. На наемателите, предплатили наеми, и засегнати от извънредното положение, надвнесените суми ще се приспаднат от последващи задължения.

"Целта на тази мярка е да подпомогнем хората и малкия бизнес в тези трудни за всички нас дни. Това е глътка въздух за тях. Заедно с Общинския съвет ще продължаваме, в рамките на нашите правомощия, да намираме решения, които да са в подкрепа на най-засегнатите от кризата.“ – заяви кметът д-р Георги Гаврилов.