Обществени са и местата, и пространствата, които са свободно достъпни, и/или са предназначени за обществено ползване. Това важи и за места, на които се предоставят обществени услуги.

Такова нареждане дава здравният министър Кирил Ананиев със своя Заповед № РД-01-197/11.04.2020 г., която можете да прочетете в прикачения файл. Заповедта е в сила от 12.04.2020 г. до 26.04.2020 г., включително.