Георги Ганецовски припомни, че при предишните разкопки са установени ателиета за обработка на различни изделия с конкретно предназначение. Едно от тях е било за специализирана обработка на изделия от кост.

В друго са правили художествена декорация на керамика, както и ателие за създаване на изделия от кремък, каквито са откритите стъргалки. При сегашните разкопки, археолозите са попаднали на ателие за обработка на кожи, което потвърждава тезата, че в края на 5-то хилядолетие, на това място са живели и работили тясно специализирани занаятчии.

От керамичните находки най-интересен е двойният каменен чук (скиптър), който говори за висок стандарт на обитателите. Такъв чук е носил човек, който има власт. Любопитното е, че той не е довършен, което означава, че нещо се е случило. Фактът, че е открит в опожарени останки означава, че вероятно е станал пожар, може би от внезапно нападение. За такава атака говори открития връх от кремъчна стрела.

Относно екипа, който извършва проучванията Георги Ганецовски заяви, че това са обучени хора - мечта за всеки археолог е да работи с такива. Той определи сезона, който приключва като изключително успешен.

Очаква се финализирането на цялостната археологическа кампания да бъде през следващата година.