В решението си магистратите уточняват, че определението за държавен орган е дадено в чл. 19 ал. 2 и 4 от Закона за администрацията, където са посочени органите на централната изпълнителна власт (държавните органи). Определението за администрация на държавен орган се намира в чл. 38 ал. 1 от Закона за администрацията - лицата, работещи в структурите на Централната изпълнителна власт. Търговските дружества, независимо от произхода на капитала им, не са държавни органи.

При така констатираното, правилен и законосъобразен е изводът на ответника, че упражнявайки труд в търговско дружество (каквото е в случая, местният клон на "Български пощи"), кандидатът за кмет Григорова не работи в държавната администрация и няма задължението да ползва отпуск по време на предизборната кампания.

Крайният извод на Административния съд - Враца е, че решението на ОИК е прието при спазване на изискванията за кворум и мнозинство, предвидени в Изборния кодекс и при постановяването му не са допуснати нарушения, които да обуславят неговата отмяна.

Така на практика в борбата за кметския стол в село Бели извор, срещу досегашния кмет и кандидат за нов мандат, Кирил Илиев, излиза дама - Цветелина Григорова.