База Мездра, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 47 с една яслена група и 5 градински групи
База с. Горна Кремена с една смесена градинска група
База с. Долна Кремена с една смесена градинска група
База с. Типченица с една смесена градинска група