Струпването на много хора, майки с малки деца в пикови моменти прави участъка труден за придвижване както на автомобили, така и на пешеходци. Това наложи нова организация на движението и с разпореждане на кмета Генади Събков, ОП „Чистота“ започна обособяване на паркинг. Теренът под парка бе подравнен и на него се поставят бетонови паркотела, с което ще се осигурят 8 паркоместа.

Друг район, който скоро ще придобие нов облик, е този около блок „Сердика“ № 2. Станалият известен с недовършеното саниране блок, поне ще има лицеприятен екстериор. Тревните площи са окосени, а с усилията и труда на студентската бригада оградата около блока бе боядисана. До дни ще бъде готов и тротоарът.