Областният управител Стефан Красимиров издаде две заповеди за изземване на имотите по процедура за възстановяване на собствеността, започната от неговия предшественик. С първата заповед от 14 януари бяха иззети части от недвижим имот - сградата на бившия изчислителен център във Враца, използвани като складова и търговска площ от фирма.

Втората заповед е от 17 януари и е за изземване на недвижим имот - четири промишлени сгради, построени в местността "Краище" край с. Бели извор, използвани също от частна фирма.

Прокуратурата във Враца е започнала предварителна проверка след сигнал от областната администрация за начина, по който двете фирми са влезли в държавните имоти и са ги използвали.