Съветниците приеха и информацията по прихода и разхода на сметките за средства от Европейския съюз на бенефициента на Разплащателната агенция на ДФ „Земеделие” към 30-ти юни.

Местните депутати одобриха и данните за състоянието на общинския дълг.

„Размерът на общинския дълг към момента е 2 713 000 лева. Редовно изпълняваме погасяването на вноските по него, които ежемесечно са около 50-60 000 лева, без лихвите. Така, че нямаме проблеми”, уточни кметът на Мездра Иван Аспарухов.

Градоначалникът направи сравнение спрямо миналите четири години.

„Към 2016-та година дългът е бил 4 776 000 лева, 2017-та -4 302 000, 2018-та – 4 266 000 и към 2019-та – 3 563 000.

Местните депутати дадоха своето съгласие кметът на Община Мездра да направи писмено предложение до Министъра на образованието и науката относно предложението за смяната на името на Професионална гимназия по механизация на селското стопанство да бъде променено на Професионална гимназия „Васил Левски”.

На заседанието присъства и директорът на учебното заведение Мария Йотова. Тя заяви, че промяната на името ще даде възможност училището да кандидатства за държавен план-прием по всички професионални направления, без ограничения каквито има в момента, поради тясната специализация.