Над 60 директори на училища, заместник-директори и учители от областите Враца, Видин, Монтана, Плевен и Ловеч се срещнаха във Враца. Поводът бе първата за страната работна среща, на която бе обсъден проектът за държавен образователен стандарт за приобщаващо образование.

"Стандартът за приобщаващо образование е краеъгълен камък на образователната реформа, тъй като той като цяло преобръща нивата на подкрепа в училище, коментира Калоян Дамянов, съветник на министъра на образованието и науката, който взе участие в обсъждането. В училището вече се регламентира допълнителна и общообразователна подкрепа за учениците, които имат нужда от допълнителен стимул и възможности да участват в общообразователния процес. В този стандарт се разглежда обучението на децата със специални потребности, децата от различен етнически произход, децата-бежанци, децата, които са в някакъв риск. Друг много специфичен момент е свързан с това, че като възможност за допълнителна подкрепа се разпознават и талантливите деца, т.е. смята се, че те също имат нужда от подкрепа, за да могат пълноценно да развият своя потенциал“.

Заедно с Дамянов проекта за приобщаващо образование представиха Грета Ганчева, директор на Дирекция "Достъп до образование и подкрепа на развитието“ в образователното министерство и колегата й от същата дирекция Благовеста Борчева.

Участие в работната среща взе и областният управител на Враца Малина Николова, на която е възложено изготвянето на регионална стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците.

Източник: DarikNews