В проекта са включени деца от 0 до 3 години от селата Борован, Малорад, Добролево и Нивянин. На територията на община Борован бяха подпомогнати общо 42 деца на възраст от 0 до 3 години с хранителни пакети, съдържащи бебешки храни и дезинфекционни материали.

Хранителните пакети бяха раздадени от кмета на Община Борован – инж. Десислава Тодорова, която сподели с родителите, че като кмет, за нея са важни и най - малките жители на общината и грижата за тяхното здраве и качествено отглеждане.

„В условията на тежката ситуация, това е най-малкото, с което можем помогнем на вас като родители и вашите деца!“

В раздаването на пакетите взеха участие и кметовете на Добролево - Илиян Буковски, Нивянин - Николай Христов и Сираково - Гриша Георгиев, както и представители на МАГ, от община Борован.