Първият проект предвижда полагане на нова пътна настилка, тротоари и бордюри в два участъка от ул. „Христо Ботев“ и „Александър Стамболийски“ - от бензиностанцията на „Петрол” до Каменни кариери и от пазара в посока „Топливо”, както и по ул. „Димитър Благоев“ в Мездра. Пътната настилка, която трябва да се положи, е с обща площ 11 531 кв./м, а на тротоарите- 4 763 кв./м/ Проектът включва също повдигане на шахтите, отводняване, монтиране на бордюри около дърветата, като се запази действащата регулация. Стойността на този проект е близо 2 000 000 лв.

Другият проект, с който кандидатства Община Мездра по програмата, е за реконструкция на пътя Дърманци - Лик - Ослен Криводол. Трасето е с дължина 13 км 840 м., като ще бъдат укрепени и пропаднали участъци между Дърманци и Лик. Вторият пътен участък, предвиден за ремонт, е между Мездра и Руска Бела и е с дължина 500 м. Стойността на това проектното предложение е приблизително 5 870 000 лв.

Третият проект е за реконструкция на водопроводните мрежи в Брусен, Зверино, Долна Кремена и Моравица, както и за изграждане на пречиствателно съоръжение в Моравица. В Брусен ще бъдат подменени 1 744 м от ВиК- мрежата, в Зверино - 1 246 м, в Долна Кремена - 2 395 м, а в Моравица - 8 090 м. При помпената станция в Моравица, откъдето селото черпи вода, ще бъде изградено и пречиствателно съоръжение.

Проектът за реконструкция на ВиК-мрежата в община Мездра е събрал максимален брой точки - 100. Другите два проекта имат съответно 67 и 65 т.

Финансовата помощ по подмярка 7.2 от ПРСР в размер на 150 млн. евро, е осигурена за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на общински пътища и съоръжения, като всяка община имаше възможност най-късно до 3 октомври да кандидатства с максимум 3 проекта.