Кметът Иван Аспарухов е внесъл предложение в ОбС за удължаване срока на програмата, тъй като потребителите на тази услуга са хора с увреждания и предоставените до момента ѝ не трябва да се прекъсва.

Дейностите за периода на удължаване са същите, които са изпълнявани досега.

  • почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора;
  • превенция на COVID - 19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности

За периода на удължаването, общината ще възложи на отдел „Образование, социални дейности и здравеопазване" да продължи изпълнението на проекта. Потребителите ще могат да се ползват от услугата без заплащане на такса за период от още 6 месеца.

Във връзка с приложимия режим за държавна помощ, предоставянето на услугата „Патронажна грижа " се възлага за изпълнение от Общинския съвет чрез кмета на общината.

Предложението ще бъде гласувано на предстоящата сесия на ОбС.