Във връзка с обявената извънредна ситуация и епидемична обстановка в страната, в периода от март до май 2020 г. броят на безработните достигна до 1400, което е значителен ръст за малката община.

През летните месеци тенденцията се обърна и броят на хората без работа започна да намалява. Много от работодателите върнаха служителите си на работа, след като обстановката се успокои.

Като последица от въведените извънредни мерки срещу разпространението на COVID-19 редица търговски обекти бяха принудително затворени, а дейността на други търговци бе силно ограничена и в общините Мездра и Роман, съобщиха от Бюро по труда - Мездра.

Част от бизнеса се възползва от мярката 60/40, целяща осигуряване на гаранции за изплащането на трудовите възнаграждения на работниците и служителите на засегнатите от извънредното положение търговци.

Кандидатствали за държавна помощ по модела 60/40 до 1 юни, са 15 фирми от Мездра и Роман. В началото на юли е регистриран спадат в подаването на молби, вместо очакваното увеличение. Това се дължина на факта, че получаването на компенсация е обвързано с декларирането на намалени приходи от продажби на предприятието, които са с не по-малко от 20% намаление спрямо същия месец на миналата календарна година или с не по-малко от 20% намаление спрямо средните им приходи за януари и февруари 2020 г.

По мярката „Запази ме“, за изплащане на компенсации в размер на 24 лв. на ден, до момента са подадени 4 заявления.