© БНР

Последните промени в наредбата за организацията на движението в Монтана са направени през 2017 година. Тогава схемата за „Синя зона” е увеличена до 17 участъка, които обхващат 325 места.

В Монтана платеното почасово паркиране е в сила от 2010 година. Първоначално е въведено на пет улици в центъра на града. Местата са обозначени с пътни знаци, маркировка и надписи, чрез които водачите на МПС могат да разберат условията за паркиране. Заплащането е1 лев на час.