Ще бъдат обхванати най-уязвимите жители в общината, засегнати от форми на крайна бедност, както и възрастните хора, живеещи под прага на бедност и в социална изолация в условията на обявената извънредна ситуация. На потребителите ще им бъде доставяно ежедневно по домовете топъл обяд, в рамките на работните дни от седмицата, включващ: супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт. Съпътстваща подкрепа в рамките на проекта ще и закупуване на хранителни продукти или продукти от първа необходимост, със средства на лицата или с други средства, различни от тези по настоящия проект.

В проекта мога да се включат лица, които са с ниски доходи, под линията на бедност, за времето, в което са поставени под задължителна карантина; уязвими лица, както и самотноживеещи възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност и не са в състояние да си осигурят прехраната; както и хора с увреждания, които не могат да се самообслужват и да осигурят своите ежедневни потребности за храна.

Проектът е на стойност е на 19 140 лв. и е финансиран от Агенцията по социално подпомагане чрез Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“.