С публикуваната от МРРБ покана за финансиране на общински пътни и ВиК проекти се дава допълнителен срок от 15 дни, в който не подалите до момента общини могат да поискат финансиране за местни проекти. В случай, че има и други - нови проекти, местната власт може да кандидатства за отпускане на средства и за тях.

За първи път от бюджета на МРРБ се заделят целеви средства в размер на 500 млн. лв. за финансиране на общините. То ще се отпуска от юни. Целта е общините да бъдат подпомогнати за обновяване на общинската пътна мрежа и ВиК инфраструктура, които са в тежко състояние и са системно недофинансирани.

Поканата е към всички 265 общини и 28-те областни администрации в страната. Условията за кандидатстване могат да бъдат намерени в секция „Обяви“ в сайта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството или чрез линка ТУК.