Общинското предприятие „Спорт и туризъм“ също подписа договор за изпълнението на проект за подобряване на работната среда на хора с увреждания. В рамките на проекта ще бъде закупено оборудване, необходимо за работата на длъжностите „администратор хотел“, „чистач“ и „работник“. С отпуснатите финансови средства, на стойност 19 387 лв., ще се доставят нови бюра, принтер, компютърна конфигурация и офис оборудване, както и техника за улесняване на работния процес на служителите с трайни увреждания.

Предстои подписването на договор и с предприятието „Социални дейности“. Дейностите ще се извършват в три стола на социалното предприятие – в Общината, Спортно училище „Св. Климент Охридски“ и в Средно училище „Никола Войводов“. Основната цел на проекта е създаване на ефективна работна среда за 3 лица с трайно намалена работоспособност, чрез преоборудване на работното място. С реализацията на проекта ще се постигне възможност за осъвременяване на знанията и уменията на лицата за работа със съвременна техника.