Д -р Ивайло Тодоров, Тихомир Илчев, Венетка Петрова, Христина Стоянова и председателят на ОбС в Мездра Яна Нинова лично посетиха учебните заведения и връчиха колекция от календари на директорите.

Сред тях се отличава календарът с илюстрации от стара София, но безспорно прави впечатление календарът, илюстриран с картините на талантливия художник живописец Васил Горанов. Преди десет години художникът започва да пресъздава моменти от българската история.

В календара са включени исторически събития и най-вече знакови моменти от българската история и илюстрират събития от Средновековието, други пресъздават славните години на войните ни за национално обединение (1912-1918 година).

В свое изказване художникът определя собствения си тематичен избор „Инвестицията в образованието е най-важна. Не го ли проумеем, трудно ще се съвземем. Не можем да чакаме чудеса от управниците ни, трябва сами да осигурим бъдещето си“. Не скърби, че много млади хора заминават да учат в чужбина, а напротив – опитва се да гледа положително на тази тенденция и твърди, че много от тях някой ден ще се върнат и ще приложат знанията си тук. „За подрастващото поколение трябва да бъдат за пример всички онези българи, които са дали живота си, за да живеем добре ние днес. Само така и те ще имат силата, за да постигат целите си“.

Общинските съветници заявиха, че грижата за възпитанието на децата не е само на училището и родителите, а и на цялото общество. И кой, ако не хората, които са получили доверието на своите съграждани, трябва да са тези, които трябва да поемат своята отговорност като граждани и родители. Защото човек се възпитава с пример, а не с наставления.