Обществената консултация ще се проведе на 16 декември 2019 г., от 17.30 ч., в Конферентната зала на Общински съвет – Враца.

На основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Община Враца е публикуван проектът, придружен с мотиви за неговото приемане.

Предложения и становища могат да бъдат направени и на e-mail: obsavet@vratza.bg или подавани в писмен вид в Центъра за административно обслужване на Община Враца.