Клиентите под тази възраст, както и тези, на които се налага да бъдат обслужвани извън графика за пенсии, трябва да посещават пощенските станции извън този времеви диапазон, съобщиха от "Български пощи".

Изплащането на пенсиите в графици от 7 декември до 20 декември ще се осъществява при стриктно спазване на наложения ред при влизането в салоните на пощенските станции - безопасно разстояние един от друг и носене на предпазни средства (маски и ръкавици).

Сред другите възможности са изплащане на пенсията в дома на пенсионери над 68 години, след подадено заявление в пощенската станция, където пенсионерът получава личната си пенсия, както и на упълномощен представител на пенсионера, след предоставяне на еднократно изрично пълномощно или нотариално заверено пълномощно.