Обвинител № 1 за съдебен окръг Враца обясни, че тази година значително подобрение има по отношение на бързината, с която прокурорите разглеждат материалите, заведени при тях. Доказателствата за това са в отчета за първите 6 месеца на годината по отношение на бързото и незабавното производство, които се реализират в рамките съответно на 7 и на 3 дни от постъпване на информацията за дадено престъпление - обясни Начков. Ако през 2014 г. бързите и незабавни производства от януари до юни са били 170, а през миналата година са спаднали до 118, то през настоящата година са били 216. При бързите производства увеличението е от 105 през миналата година на 147 през тази, а при незабавните съответно 13 към 69.

Десислав Начков каза на брифинга, че лично е разпоредил разследващите полицаи да преценяват кои случаи могат да бъдат приключени като такива производства. Окръжният прокурор обясни, че това са предимно дела за незаконно притежание на боеприпаси, шофиране в нетрезво състояние или без свидетелство за управление. Имало и дела за наркотици, когато количеството им е сравнително малко.

От януари до юни са внесени 656 прокурорски акта по 645 досъдебни производства. За същия период през 2015 г. са внесени 642. Обвинителните актове за шестмесечието са 216 срещу 189 за същия период преди година. Внесените споразумения са 373 срещу 356 от миналия период. Според данните от отчета на прокуратурата добри резултати има и по отношение на върнатите дела и оправдателни присъди, които се приемат като неуспех на обвинителите. Ако във времето от януари до юни 2015 г. са били оправдани 21 лица, то през първите 6 месеца на настоящата година това се е случило само на 9 подсъдими. Върнатите дела през шестмесечието на 2014 г. са били 35, спаднали са до 29 през 2015 г., а през 2016 г. са 21.

Шефът на Окръжна прокуратура Враца, заяви, че е доволен от работата на държавните обвинителни в региона и че те работят усърдно и резултатно.Той поясни, че добрите резултати се дължат на профилирането на прокурорите при разпределението на делата и на адекватната съвместна работа с Областната дирекция на полицията.