База Мездра, ул. „Дунав” № 1 с една яслена група и 4 градински групи.
База с. Дърманци с една смесена градинска група.