© община Козлодуй

Припомняме, че в началото на месец юни 2019 г. бе прието Постановление на Министерски съвет № 140/6.06.2019 г., с което се отпуснаха финансови средства в размер 437 000 лева за планов преглед и ремонт на моторен кораб „Радецки”.

Освен организацията, подготовката и бойния път на Ботевата чета, експозицията цели да разкаже историята на превърналия се в реликва параход „Радецки” и неговата съвременна реплика, построена през 1966 г. в резултат на безпрецедентна кампания за набиране на средства.

Корабът отново отвори врати за посетители. Плавания за сега няма да се осъществяват, поради въведената епидемична обстановка в страната.