Съгласно Решение № 127-МИ от 28.10.2019 г. на ОИК – Мездра, на база получените действителни гласове, Местна коалиция „АБВ“ (Земеделски народен съюз, Воля, АБВ) получава четири мандати за общински съветници в община Мездра след проведените избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

С Решение № 52 - МИ от 24.09.2019 г. на ОИК Мездра Иван Аспарухов Цанов е регистриран като кандидат за общински съветник предложен от Местна коалиция „АБВ“ (Земеделски народен съюз, Воля, АБВ).

С Решение №147- МИ от 04.11.2019 г. същия е избран за кмет на община Мездра, като получил 4 895 действителни гласове на втори тур - 03.11.2019 г

Във връзка с това, и На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 24, във вр. с чл.413, ал. 4, изр. второ, чл. 453 и чл. 454 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия Мездра реши да се анулира издаденото удостоверение на заличения общински съветник Иван Аспарухов Цанов и да се издаде удостоверение на общинския съветник Катя Ангелова Йотова.

Решението подлежи на обжалване в седемдневен срок от обявяването му пред Административен съд – Враца чрез ОИК – Мездра.