В останалите 16 населени места в община Мездра, които са с население под 350 души - Върбешница, Горна Бешовица, Зли дол, Кален, Крета, Лик, Лютиброд, Лютидол, Ослен Криводол, Очиндол, Ребърково, Руска Бела, Старо село, Типченица, Цаконица и Царевец, няма да се произведат избори за кметове на кметства, съответно няма да бъдат регистрирани политически партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за кметове на кметства. В тези населени места след местните избори новият кмет на общината ще назначи кметски наместници.

С друго свое решение ОИК - Мездра определи броя на мандатите за общински съветници в община Мездра, които следва да бъдат разпределени на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. Съобразно броя на населението на община Мездра - 20 968 души, към 16 юли т. г. - деня на обнародване на Указ №163 на Президента на Република България за насрочване на местните избори, броят на мандатите за общински съветници остава непроменен, а именно - 21.