Десислав Начков оглави Окръжната прокуратура във Враца през 2014 година. след проведен конкурс Преди това е бил прокурор в Районна прокуратура Враца, заместник районен прокурор и прокурор в Окръжна прокуратура Враца. Прокурор Начков има научна степен "Доктор по право" и е автор на два монографични труда. Ако спечели и предстоящия конкурс ще бъде обвинител №1 в региона за втори мандат.

По отношение на личната мотивация в Концепцията на Денислав Начков, публикувана на официалния сайт на Висшия съдебен съвет се казва: "Участвам в конкурса с ясното съзнание, че работата на Административния ръководител не само е съвкупност от властнически правомощия, а е свързана най-вече със задължения и отговорности. Нейните единствени цели следва да са постигане на по-добри резултати в борбата с престъпността и правонарушенията, издигане авторитета на институцията и укрепване на държавата."