Освен на специално монтираните в града табла, агитационни материали могат да поставят на фасадата над кино "Роял" по предваритл.

Забранява се разлепването на предизборни материали по дървета, стълбове, сградите на училища, детски градини и Общинската администрация, автобусните спирки и в превозните средства на обществения транспорт, както и на местата, където ще бъдат изборните секции.

За поставянето на агитационни материали на частни сгради, огради и витрини е необходимо разрешение на собственика или управителя на имота.

Забранява се провеждането на предизборна агитация в държавни и общински учреждения и институции, държавни и общински предприятия и на работните места на лица на изборна длъжнаст в синдикалните и работодателските организации.

Право на агитация имат всички политически партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати в ЦИК, като поставянето на материали трябва да приключи до 24:00 часа на 24 май 2019 г.

Кметовете и кметските наместници на селата също трябва със заповеди да определят местата за поставяне на агитационни материали.

В срок до седем дни след края на изборния ден партиите, коалициите и инициативните комитети трябва да премахнат поставените от тях материали.