Разпоредбите, засягащи водачите на МПС, са визирани в чл. 290 А „Опасно шофиране“, в който са определени следните наказания:

Затвор за срок поне до 1 година се наказва шофьор:

- който шофира в нетрезво състояние или под влияние на наркотични вещества

- който шофира по национален или второстепенен път в насрещното платно, в пешеходни зони, на тротоар

- който шофира технически неизправен или претоварен автомобил

- който участва в гонки и причини риск за човек, се наказва с лишаване от свобода поне една година.

Затвор до 3 години или глоба:

ако в същите случаи бъде предизвикана опасност за чуждо имущество

Лишаване от свобода при строг режим до 10 г.:

при причиняване на тежка телесна повреда или щета върху обществени съоръжения

Ако при посочените случаи бъде причинена смъртта на друго лице, е предвидено лишаване от свобода при строг режим за срок от поне 10 г. В случай на предизвикване на смърт на по-голям брой хора, съдът може да определи доживотен затвор при строг режим.

Следва да се отбележи, че въпросните нови разпоредби на Наказателния кодекс се различават от предишните с по-голяма конкретика при определянето на по-голям брой деяния, квалифицирани като нарушения по

смисъла на закона и предвиждането в някои случаи на наказание лишаване от свобода с конкретен максимален срок.

Пълният текст на новия Наказателен кодекс може да бъде намерен на гръцки език в Държавен вестник бр. Α΄ 95 от 11.6.2019.


Източник: novini.bg