Плащането може да се извърши в брой и чрез ПОС-терминал на приходните каси на Дирекция „Местни данъци и такси” в Община Враца, ул. „Петропавловска” № 43, етаж 3, стая 21.
По банков път по IBAN: BG73IORT80488416257400,BIC: IORTBGSF, ТБ ИНВЕСТБАНК АД – ФЦ Враца, вид плащане:
за Патентен данък – 441400;
за Данък върху превозни средства – 442300;
за Данък върху недвижими имоти – 442100;
за Такса за битови отпадъци – 442400.