В Решението, публикувано на официалния сайт на ОИК – Враца е записано:„След запознаване с текста на брошурата, ОИК Враца възприема, че от текстовете в брошурата и по-конкретно от първите два абзаца, може да се изведе наличието на призив за неподкрепа на кандидат в предстоящите на 27 октомври 2019 г. избори по смисъла на §1, т. 17, предложение второ от ДР на ИК. От следващите части на брошурата, следва изводът, че този призив за неподкрепа касае кандидатът на ПП ГЕРБ за кмет на община Враца Калин Каменов, който и понастоящем е кмет на общината. Същевременно в брошурата липсват данни за авторството й от конкретно физическо лице, или данни за политическия субект от чието име е издадена.”

По отношение на заявеното в сигнала искане, ОИК Враца да разкрие съставителите и разпространителите на брошурата в Решението е посочено, че избирателната комисия не разполага с правомощия да извършва действия по разследване и установяване на извършители на административни нарушения и престъпления. Допълват, че освен това, в сигнала не се сочи нито автор, нито разпространител на брошурата, нито конкретно място на нейното разпространение.

От ОИК са взели Решение за препращане на Районна прокуратура Враца сигнала от Владимир Христов, ведно с приложенията към него, в частта относно разпространяване на неверни твърдения, злепоставящи конкретно посочен кандидат за кмет на община Враца и установяване на съставителите и разпространителите на брошурата.