С уникално виждане за света, учениците от IV до IX клас представят картините си, създадени по проект Твоят час“ по изобразително изкуство с ръководител Румяна Костова.

В творбите си използват различни техники - акварел, темпера, акрил, туш. Разнообразните картини отразяват детското въображение, фантазии и мечти. Вниманието на творците е насочено към човека и заобикалящата го флора и фауна.

Музикалният фон на изложбата бе в изпълнение на класическо пиано от Катерина Ласло Домби и Стейси Велкова.