Капацитетът ще бъде 25 работни места. Обикновено ползватели на споделени работни пространства са малки фирми и хора работещи на компютър на свободна практика или дистанционно за компании. Ползите от това пространство са, че от една страна предоставя ефективна работна среда, също така спомага за обмяната на опит и знания между ползвателите.

Това е следваща стъпка в развитие на дигиталната индустрия в региона, която последните години се развива и вече има над 30 човека, които са преминали през курсове на Враца софтуер общество и работят в града, като 4 компании отвориха офиси тук.

Споделени работни пространства има в България сравнително отскоро, първото такова - "Бетахаус", беше открито през 2012 г. Сега вече в София има над 20 такива, а в цялата страна са над 40 - в Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Самоков и др.