В резултат на направените обсъждания на щаба се взеха следните решения:

  • Да се разработи и приеме от щаба Общински план за координация, действия и контрол по въвеждане на противоепидемични мерки на територията на общината във връзка с писмо на Министъра на здравеопазването, относно нарастващата заболеваемост в страната и отчитане на негативни тенденции по отношение на разпространението на COVID-19.
  • Да се отменят до края на годината всички масови културни мероприятия, организирани от Община Козлодуй.

В момента на територията на община Козлодуй са регистрирани 12 лица с положителна проба за COVID-19.

Община Козлодуй призовава да се спазват противоепидемичните мерки, указанията и разпоредбите на Министерството на здравеопазването, с цел ограничаване на разпространението на COVID-19.